Røde Kors

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 27,  2100 København Ø   CVR 20700211

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (https://dinindsamling.danmarksindsamling.dk/)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 1212 , 333867) og kontooverførsel (reg.nr.: 4183 kontonr.: 0022227777).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til gennemførsel af de deltagende organisationers humanitære arbejde. Projekterne vil være beskrevet på www.danmarksindsamlingen.dk fra 1. januar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07052