Red Katten

14-04-2024

Kontaktoplysninger

Vandtårnsvej 62, 1., 2860 Søborg, CVR 43187716

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2023 til den 14. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.redkatten.dk), online indsamlingsplatform (Samlind), sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS/mail. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 635303) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1604956).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for vildtlevende herreløse katte, herunder:

  • Revision af sidste års regnskab, og administrative omkostninger, herunder mobilepay, bankkonto, regnskab og lignende.
  • Indfangningsudstyr, kørselsudgifter, medicin, foder, udstyr, grus, legetøj
  • Pasning og pleje af vildtlevende herreløse katte, herunder andet forebyggende arbejde som anses nødvendigt for at sikre færre vildtlevende herreløse katte

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06229