Race for Oceans Foundation

17-09-2024

Kontaktoplysninger

Søndergade 30, 9480 Løkken, cvr 42082562

Indsamlingsperiode

Fra den 18. september 2023 til den 17. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.raceforoceans.org)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 808048) og kontooverførsel (reg.nr.: 9331 kontonr.: 0020862610).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at sætte fokus på verdensmål 14 – livet i havet gennem inkluderende aktiviteter, der har fokus på cirkulære processer og teknologi.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til at dække driftsomkostningerne, der er forbundet med afholdelse af aktiviteterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06796