Pushkar Children Trust

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Reberbanegade 27, 2300 København S - CVR 36161116

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.pushkar-children-trust.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 84428) og kontooverførsel (reg.nr.: 2280 kontonr.: 4393192807).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til støtte og forbedring af livskvaliteten for fattige børn og unge og deres familier i lokalsamfundet i byen Pushkar i Indien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05867