Priya-Life

14-02-2024

Kontaktoplysninger

Maglehøj 124, 3520 Farum, CVR-nummer 39594986

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2023 til den 14. februar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.priya-life.com).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 85634) og kontooverførsel (reg.nr.: 2360 kontonr.: 6287548840).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for mennesker i Nepal. Midlerne anvendes til at sende børn i skole, dele mad, tøj og legetøj ud til mennesker i nød og til at oprette kyllingefarme for at skabe arbejdspladser til fattige og gøre dem selvforsynende. Priya-Life vil ikke tage ejerskab over kyllingefarmene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06015