POST/TELE MUSEUMSFOND

25-01-2024

Kontaktoplysninger

Øster Allé 1, 2100 København Ø, CVR nr. 19286592

Indsamlingsperiode

Fra den 26. januar 2023 til den 25. januar 2024. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.enigma.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling/flyers og SMS/mail. De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5334 kontonr.: 0244340).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opfyldelse af fondens vedtægtsbestemte formål: at drive museumsvirksomhed inden for post- og teleområde

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05743