Paraatlet drømmer om de paralympiskelege 2024

27-09-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Chinette Karina Lauridsen

Indsamlingsperiode

Fra den 28. september 2023 til den 27. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform (GoFundMe).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 91827886) og kontooverførsel (reg.nr.: 5479 kontonr.: 1337324).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til para-atlet, som indsamler midler til en single-sculler båd, samt andet udstyr, der lever op til officielle krav, så jeg kan ro til kvalifikationsstævner med målet at nå De Paralympiske Lege 2024.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06824