Palmed Danmark

29-12-2024

Kontaktoplysninger

Pilekær 23, st.  2765 Smørum  CVR  44431386

Indsamlingsperiode

fra den 30. december 2023 til den 29. december 2024.

Indsamlingsmåde

Hvordan må I samle ind?

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook og Instagram)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (621801) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13724180) eller kontanter.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til køb og transport af hospitalsudstyr som skal doneres til hospitaler i Gaza.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til køb af almindelige hospitalsredskaber såsom venfon og kanyler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07187