Paint It Forward

15-10-2024

Kontaktoplysninger

Lillegrund 81,  2300 København S  CVR  42168459

Indsamlingsperiode

fra den 16. oktober 2023 til den 15. oktober 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.paintitforward.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • merchandise
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 551841) og kontooverførsel (reg.nr.: 5321 kontonr.: 026031).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til drift af foreningen Paint It Forward, herunder administrative udgifter (Abonnenter på IT-systemer osv.), husleje, løn- og konsulentomkostninger, revisor.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, i tilfælde af at foreningen nedlægges, skal midlerne i stedet bruges til donation til almennyttige og almenvelgørende formål vedtaget af bestyrelsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06870