Os Om Havet

02-05-2024

Kontaktoplysninger

Ny Carlsberg Vej 9, 4. th., 1760 København V - CVR 38781820

Indsamlingsperiode

Fra den 3. maj 2023 til den 2. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.osomhavet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 240022) og kontooverførsel (reg.nr.: 8122 kontonr.: 1220421089).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for drift af organisationen, samt miljøforbedrende events, naturgenoprettelse og formidling.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler overføres til næste års budget, hvor midlerne vil blive brugt til samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06314