Øvelseshusets Venner

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Museumsvej 4, 8305 Samsø - CVR 38630660

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 836122) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13418691).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til restaurering af Øvelseshuset fra 1899 ved Samsø Realskole.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller i tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til fordel for foreningen Øvelseshusets Venners vedtægtsbestemte formål.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fordel for kulturelle formål på Samsø.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06174