Odder Katte

27-03-2024

Kontaktoplysninger

Saloparken 340, 8300 Odder - CVR 41684453

Indsamlingsperiode

Fra den 28. marts 2023 til den 27. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.odderkatte.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8141 kontonr.: 2070210587).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til hjælp til herreløse katte i Odder kommune.

Indsamlingsområde

Odder kommune.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06215