N(Y)OOMOON ApS

16-05-2024

Kontaktoplysninger

Beddingen 9, 4. 18., 9000 Aalborg, cvr 43591894

Indsamlingsperiode

Fra den 17. maj 2023 til den 16. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nyoomoon.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og Linkedin), salg/auktion, SMS/mail og radio/TV. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 25143667) og kontooverførsel (reg.nr.: 5501 kontonr.: 9033510389).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for N(Y)OOMOON, som er ved at udvikle en ny menstruationskop. 
Der skal udvikles en prototype i testbart materiale.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til markedsføring.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til en iteration mere og planlægning og eksekvering af test af prototype.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06367