Nordstrandskolens Venner

30-09-2024

Kontaktoplysninger

Grithsvej 1, 2791 Dragør, cvr 43623737

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2023 til den 30. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.nordstrandskolensvenner.dk)
  • salg/auktion
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 456535, 788389, 392472 og 393423) og kontooverførsel (reg.nr.: 9880 kontonr.: 261358).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte aktiviteter, der kommer Dragør Kommunes børn og unge til gode, herunder særligt Nordstrandskolen. Midlerne stilles til rådighed for skolens elever, lærere og forældre for at fremme særlige aktiviteter på Nordstrandskolen, som ligger ud over hvad der sædvanligvis rummes inden for et normalt folkeskolebudget.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06804