Nordstjernen - Den udviklende Legeplads

01-07-2024

Kontaktoplysninger

Susan Gyldendorf Brusen

Indsamlingsperiode

fra den 15. juli 2023 til den 1. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 3442XB) og kontooverførsel (reg.nr.: 6620 kontonr.: 4110132).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtte til at etablere en musiklegeplads og legelads med kørestolsadgang på aflastnings- og botilbuddet Nordstjernen beliggende i Struer.

Fase 1 – Musikhjørne – 665.000 kroner

Fase 2 – Legeplads – 510.000 kroner

Dette er ønskescenariet. Vi kan ændre underlaget såfremt vi ikke får alle penge ind, samt stoppe efter Fase 1.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til udvidelse af Fase 2 – legplads til et større legetårn/område. Alle penge vil blive brugt på legeplads til børnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06691