Nordfalcken

30-11-2024

Kontaktoplysninger

Risvangsvej 21, 8530 Hjortshøj, cvr 34038937

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2023 til den 30. november 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.nordfalcken.dk) og sociale medier (Facebook og LinkedIn).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 144113).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til ny redningsbåd til Aarhus bugten – Nordfalcken 3.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne bruges til gennemrenovering og drift af nuværende redningsbåd – Nordfalcken 2.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til drift og indkøb af sikkerhedsudstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06921