Nødbremsens Støtteforening

20-12-2024

Kontaktoplysninger

Korsgade 19, kl. 2200 København N CVR 44094568

Indsamlingsperiode

fra den 21. december 2023 til den 20. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (noedbremsen.dk)
  • online indsamlingsplatform (chuffed.org)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5440 kontonr.: 0000244506).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til finansiel støtte af konsulenter i Nødbremsen og indkøb af materialer og mad til demonstrationer og events arrangeret af Nødbremsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07177