Nationalparkfond Thy

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Vesterhavsgade 168,  7700 Thisted  CVR 32995462

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (https://nationalparkthy.dk/hjaelp-naturen/doner)
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 681919 og 43246) eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til drift og vedligeholdelse af det fredede fyrkompleks, samt nationalparkfondens arbejde for at forbedre naturen.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til projekter, der kan bidrage til nationalparkfondens almennyttige formål jævnfør bekendtgørelsen for Nationalpark Thy.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07269