MTB STENSBÆK

2024

Kontaktoplysninger

Stadionvej 15

6510 Gram

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024.

 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.mtbstensbæk.dk), flyers/postomdeling og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 80772) og kontooverførsel (reg.nr.: 7780 kontonr.: 0002322386).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til vedligehold af MTB sporet i Stensbæk plantage.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06460