Movingschool

14-03-2024

Kontaktoplysninger

Sankt Annæ Plads 19, 1., 1250 København K - CVR 35547827

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2023 til den 14. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.movingschool.org).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 367694) og kontooverførsel (reg.nr.: 4880 kontonr.: 60063044).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at drive skoler i Gujarat i Indien – skoler for børn af migrantarbejdere, der ellers ikke ville modtage undervisning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05882