Morten H. Andersen -

29-03-2024

Kontaktoplysninger

Erlevvej 59, 6100 Haderslev - CVR 43976443

Indsamlingsperiode

Fra den 30. marts 2023 til den 29. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.gofund-me.com) og sociale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobilepay (241838) kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 0013609284).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Mortens operationer og kræftbehandling på cancer-hospitalet MD Anderson, Houston, USA, herunder til udgifter til operationer, behandling, transport, ophold, hospitalsindlæggelse, medicin, hospitalsudgifter, samt ophold og rejseomkostninger for ledsagere.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, eller i tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06213