MMCC Global

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Birkevej 19, 3390 Hundested - CVR.nr. 36318430

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.MMCCGlobal.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter og Linkedin), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 36318430) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for støtte til foreningen MMCC Global og foreningens arbejde med børn og unge, herunder også humanitære formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00663