Mission10forty

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Fuglsangvej 11, 4720 Præstø, cvr 42647489

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.mission10forty.org)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 137337) og kontooverførsel (reg.nr.: 5958 kontonr.: 0001103963).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte udsatte børn og unge i vores projektlande, fortrinsvis i alderen 10 til 40, med hjælp til sundhed, uddannelse og forbedrede levevilkår. Projektlandene omfatter foreløbig Armenien, Afghanistan, Nordkorea og Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07260