Mission Uden Grænser Danmark

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Blåhøj Stationsvej 27,  7330 Brande  CVR 43071947

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (http://missionudengraenser.dk)
  • sociale medier
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 500835, 640038, 493911, 644409, 575255, 757767, 202871, 832285 og 146316) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13428255).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at yde humanitær, praktisk, følelsesmæssig og åndelig støtte til mennesker i nød i Danmark og udland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.:  23-700-06707