Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt

07-06-2024

Kontaktoplysninger

Kårupvej 49,  4540 Fårevejle  CVR 42591432

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 7. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.rennekselobugt.dk)

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 805054) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 0013318514).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte foreningens formål:

1) at værne om Nekselø Bugt og tilliggende kyst-, land- og havområder

2) at bidrage til at beskytte de fredede og udsatte naturområder, herunder Natura-2000 område Nr. 154.

3) at bidrage til at bevareområdet og dets natur som et attraktivt bo- og feriested.

Midlerne kan anvendes til foreningens drift, administration og projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-08018