Mi Cuerpo/Min Krop

24-01-2024

Kontaktoplysninger

Godthåbsvej 7b, 3060 Espergærde, CVR 38173472

Indsamlingsperiode

25. januar 2023 til den 24. januar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.micuerpominkrop.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 780717) og kontooverførsel (reg.nr.: 9886 kontonr.: 478720).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at udbrede seksualundervisning og viden om seksuelle og reproduktive rettigheder i Columbia og Mexico, samt til oplysningsarbejde i Danmark om situationen relateret til arbejdet med seksuelle og reproduktive rettigheder i Columbia og Mexico.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05816