Mentor Immanuel

30-10-2024

Kontaktoplysninger

Spurvevej 20, 4180 Sorø, cvr 40919236

Indsamlingsperiode

Fra den 31. oktober 2023 til den 30. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via online indsamlingsplatform, hjemmeside (www.mentorimmanuel.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 448334) og kontooverførsel (reg.nr.: 0541 kontonr.: 0000269103).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe flest mulige grønlændere i Danmark. Grønlændere, der har udfordringer i det danske system. Herunder bisidderkørsel til børne- og ungemøder, sundhedsvæsnet med flere.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til terapi til forældre, hvis børn er anbragt, samt viden om deres rettigheder i forbindelse med advokatbistand med mere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06978