Markedsbrand i Jigjiga, Etiopien

31-07-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlers navn: Ahmed Huseen Dhaqane.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 31. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via. 

-Events

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at yde økonomisk støtte til handlende, som har mistet deres markedsboder og varelagre ved markedsbrand i Jigjiga, Etiopien i juli måned 2023. Midlerne vil blive prioriteret således, at støtten først og fremmest går til de mest udsatte grupper af handlende, fx enlige mødre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06609.