Mariagerfjord Gymnasiums Venner

16-01-2024

Kontaktoplysninger

Amerikavej 5, 9500 Hobro - CVR :43132377

Indsamlingsperiode

Fra den 17. januar 2023 til den 16. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mf-gym.dk/om-mariagerfjord-gymnasium/stoetteforeningen), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok), salg/auktion og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 500257) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1635720774).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte Mariagerfjord Gymnasium på områder, hvor der ikke på anden vis kan skaffes midler, herunder f.eks. tilskud til ekskursioner, individuelle tilskud til gymnasiets rejseaktiviteter samt støtte til andre sociale og kulturelle formål efter bestyrelsens bestemmelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05835