Make Them Smile Kenya

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Ravnsøvej 53, 8680 Ry - CVR 37882305

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.makethemsmilekenya.org).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 22372301) og kontooverførsel (reg.nr.: 7241 kontonr.: 1242323).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at åbne et børnehjem hvor udsatte børn får mulighed for at blive inkluderet i det social økonomiske liv på lige fod med andre børn, herunder adgang til uddannelse, sundhed og andre relevante serviceydelser i lokalsamfundet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06293