Lucas Fischer – Fundraising

30-09-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Kristina Juhl Christiansen

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2023 til den 30. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via sociale medier (Facebook og Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (reg.nr.: 7573 kontonr.: 3057005318).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til advokatbistand, privat tolkebistand og hjælp til tabt arbejdsfortjeneste hos forældre på grund af manglende vikardækning.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til oplevelser med ligesindede.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06752