Louise's kamp - for et længere liv

26-11-2024

Kontaktoplysninger

CVR 

Indsamlingsperiode

fra den 27. november 2023 til den 26. november 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13711860).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for behandling af Louise i forbindelse med hendes kræftsygdom, herunder alle nødvendige udgifter til Louise og hendes pårørende i forbindelse med behandlingen af hendes sygdom, herunder transport, ophold, medicin, hospitalsudgifter og lignende.
Ligeledes dækker de indsamlede midler Louises ægtefælles manglende indkomst i forbindelse med behandling i udlandet.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til tilskud til behandling eller oplevelser for Louise og hendes nærmeste pårørende.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til oplevelser for Louise og hendes nærmeste pårørende.
I tilfælde af at Louise går bort, afregnes alle udgifter i forbindelse med begravelse af de indsamlede midler. De resterende indsamlede midler vil derefter gå til Louises datter, Carla.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07084