Liselund Højskole S/I

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Slotsalleen 44,  4200 Slagelse  CVR 41418893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.liselund.dk)

Hvordan må I modtage donationer?

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 163234) og kontooverførsel (reg.nr.: 0524 kontonr.: 0000430545).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til højskolens generelle formål, men specielt til nedsættelse af deltagerbetaling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07440