Lions Skjern-Tarm

30-05-2024

Kontaktoplysninger

Buskvænget 7, 6900 Skjern CVR 

Indsamlingsperiode

fra den 23. februar 2024 til den 30. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • sociale medier
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 79484) og kontooverførsel (reg.nr.: 7788 kontonr.: 5000198).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til formål i henhold til aktivitetskassen 2024-2025 og støtte til formål i vedtægterne; velgørende formål, lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07580