LIONS KLUB HADSTEN (Lilleå Marked)

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Norgesvej 31,  8370 Hadsten  CVR 

Indsamlingsperiode

fra den 1. marts 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.lilleaamarked.dk)
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 24703, 170686, 553665, 434038) og kontooverførsel (reg.nr.: 7370 kontonr.: 0001024233).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til velgørende formål lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07500