Lions Herning

15-04-2024

Kontaktoplysninger

Engbjerg 17, 7400 Herning, cvr 36158530

Indsamlingsperiode

Fra den 26. februar 2024 til den 15. april 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 50808) og kontooverførsel (reg.nr.: 7613 kontonr.: 1009763).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til køb af plænegødning, kalk og husrens/algerens til videresalg. Overskuddet går til humanitære og velgørende formål i lokalområdet jævnfør Lions Clubs vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07407