Lions Club Salling/Mors

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Kybehuse 149, 7870 Roslev, cvr 34389810

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2024 til den 31. marts 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 591204) og kontooverførsel (reg.nr.: 9100 kontonr.: 4502038139).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Lions forebyggende arbejde mod misbrug, samt humanitære og velgørende formål lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07284