Lions Club Kalø

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Baunevænget 37,  8410 Rønde  CVR 43456245

Indsamlingsperiode

fra den 25. marts 2024 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 7677HS) og kontooverførsel (reg.nr.: 9354 kontonr.: 0000623860).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til en projektor eller tilskud denne på Plejecenter Lillerup i Rønde.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til en udflugt eller lignende for beboerne på plejecenteret.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til en udflugt eller lignende for beboerne på plejecenteret.

Indsamlingsområde

Syddjurs kommune

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07691