Lions Club Bannerslund

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Kornblomstvej 18, 9970 Strandby CVR 39524252

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (bannerslund.lions.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 86794) og kontooverførsel (reg.nr.: 9009 kontonr.: 1335727661).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07552