Lions Club Aalborg Limfjorden (modeshow)

04-04-2024

Kontaktoplysninger

Købkesvej 49, 9000 Aalborg CVR 39589842

Indsamlingsperiode

fra den 1. februar 2024 til den 4. april 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 49856) og kontooverførsel (reg.nr.: 7459 kontonr.: 0001101576).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitært formål lokalt, nationalt samt internationalt

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07455