Lions Club Aalborg Limfjorden

19-10-2024

Kontaktoplysninger

Købkesvej 49, 9000 Aalborg, cvr 39589842

Indsamlingsperiode

Fra den 20. oktober 2023 til den 19. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.limfjorden.lions.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 6285ZB) og kontooverførsel (reg.nr.: 9037 kontonr.: 2600367083).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitært formål lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06865