Lions Club Aalborg

09-08-2024

Kontaktoplysninger

Frederik Obels Vej 11, 1., 9000 Aalborg CVR 25268806

Indsamlingsperiode

Fra den 8. juni 2024 til den 9. august 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via events og salg/auktion

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9280 kontonr.: 1985752601).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til sociale og humanitære formål.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet uddeles løbende – eksempelvis til julehjælp.

Indsamlingsområde

Nordjylland

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07517