Lindegårdens Støtte/Vennekreds

29-02-2024

Kontaktoplysninger

Gl. Vejlevej 11A, 7400 Herning - CVR 34373280

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 29. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 571180) og kontooverførsel (reg.nr.: 7620 kontonr.: 2161089).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for driften af foreningen Plejecenter Lindegården Støtte/vennekreds, herunder f.eks. udgifter til bussen, gebyr i bank osv.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fordel for beboerne på Plejehjemmet Lindegården, i overensstemmelse med foreningens vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Herning Kommune.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06012