Lev Uden Vold S/I

31-12-2024

Kontaktoplysninger

H.C. Andersens Boulevard 47, 1. tv.  1553 København V  CVR 

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.levudenvold.dk)
  • sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 828999) og kontooverførsel (reg.nr.: 2191 kontonr.: 6287946315).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Lev Uden Volds arbejde, der har til formål at yde rådgivning til voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagpersoner, samt at producere viden og kommunikation om vold i nære relationer til beslutningstagere, fagpersoner og den brede befolkning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07209