LC Thyra Vejle

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Skrænten 73, 7120 Vejle Øst CVR 39232901

Indsamlingsperiode

fra den 1. marts 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 39476) og kontooverførsel (reg.nr.: 5545 kontonr.: 9032534985).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til socialt og humanitært arbejde i Vejle kommune

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07431