Landsforeningen Talentspejderne

17-02-2024

Kontaktoplysninger

Koglevej 36, 8960 Randers SØ, CVR-nummer 34102066

Indsamlingsperiode

Fra den 18. februar 2023 til den 17. februar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 25778646) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 11037550).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at hjælpe udsatte unge i alderen 12-25 år på vejen til uddannelse og job i henhold til foreningens vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06006