Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Gothersgade 160,  1123 København K  CVR

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (forsoegsdyrenes-vaern.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 558870) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 4698282).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til opfyldelse af foreningens formålsparagraf. Det sker ved at udbrede kendskabet til forskning, hvor anvendelse af dyr kan erstattes af dyrefri metoder, ved økonomisk støtte til sådan forskning, ved generelt at informere om forsøgsdyrs kår, ved afholdelse af seminarer og konferencer og ved at påvirke national og international lovgivning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07191