Landbrugsret

24-07-2024

Kontaktoplysninger

Fladholtvej 29, 9900 Frederikshavn, cvr 44028123

Indsamlingsperiode

Fra den 25. juli 2023 til den 24. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • Sociale medier
  • SMS/mail
  • Radio/TV

 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1637245526)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at styrke livet på landet og aktiviteter, der støtter dette formål.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til yderligere aktiviteter. Ved opløsning af foreningen overgår midler til velgørende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06608