Læseforeningen

30-05-2024

Kontaktoplysninger

Skovgaardsgade 3A, 8000 Aarhus C, cvr 33407939

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 30. maj 2023

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.laeseforeningen.dk) og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 908239) og kontooverførsel (reg.nr.: 9004 kontonr.: 1120783048).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at modvirke ensomhed, mistrivsel og udsathed ved at skabe stærke læsende fællesskaber i læsegrupper baseret på metoden ”Guidet fælleslæsning”, og hermed styrke den enkeltes livskvalitet og skabe øgede muligheder for samfundsdeltagelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07384