Kvinder for Ukraine

22-03-2024

Kontaktoplysninger

Kjærstrupvej 5, 2500 Valby - CVR 43797166

Indsamlingsperiode

Fra den 23. marts 2023 til den 22. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.womenforukraine.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13596891).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for foreningen Kvinder for Ukraines vedtægtsbestemte formål.
Foreningens formål er:

  • At hjælpe Ukraine med sundhedspleje, hospitalsudstyr samt medicinhjælp til civile påvirkede af krig og dets følgevirkninger.
  • At hjælpe og støtte til ukrainsk kultur og udvikling og styrkelse af det dansk-ukrainske kulturelle samarbejde.
  • At hjælpe og støtte ukrainske flygtninge i Danmark, primært kvinder og børn, herunder støtte til integration i det danske samfund.
  • At hjælpe og støtte ukrainske børn i Ukraine.
  • At hjælpe og støtte ukrainske kvinders forretninger og organisationer i Danmark og Ukraine.
  • At hjælpe og støtte kvinders rettigheder i Ukraine
  • At hjælpe og støtte kvinders ligestilling i Ukraine.
  • At hjælpe og støtte med videns-udveksling på globalt niveau inden for ovenanførte områder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06163